เจ้าของธุรกิจต้องรู้! เพิ่มยอดขายให้ปังด้วยการแบ่งกลุ่มการตลาด

จะกี่ยุคกี่สมัยหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า📢 การจะทำการตลาดให้เห็นผลต้องเริ่มจากการ Segmentation แล้วที่ว่าคืออะไรกันล่ะ มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเถอะครับ‼

Segmentation ไปเพื่ออะไร?

Segmentation ไปเพื่ออะไร?

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อม🏡🌎 และช่วงเวลา⏰ เราจึงจำเป็นที่จะต้องแบ่งส่วนตลาด หรือแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคตามปัจจัยต่าง ๆ ครับ เพื่อที่จะนำไปกำหนดลูกค้าตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เจาะจง ซึ่งนี่จะนำไปสู่การกำหนดสินค้า-บริการ การทำการตลาด ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมและโดนใจลูกค้าที่สุด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ประกอบด้วย

1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ

2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม กลุ่มอิทธิพล ชนชั้นทางสังคม

CRM และการทำ Segmentation เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

CRM และการทำ Segmentation เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เมื่อพูดถึง CRM (Customer Relationship Management) มันคือการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า👍🏼 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้าง Brand Loyalty ให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และกลายเป็นลูกค้าประจำนั่นเอง😍🔁 ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญ ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน แค่นี้เราก็จะได้ฐานลูกค้าประจำมาอย่างง่ายดาย

Tips & Tricks: อย่าลืมนะครับ‼ว่าลูกค้าแต่ละคนมีความสำคัญไม่เท่ากัน💕 มีความชอบที่ ต่างกัน การบริหารสัมพันธ์ลูกค้า ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้จ่าย

และรวบรวมข้อมูลความชอบของลูกค้าแต่ละคน จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์ ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองสำคัญ😍

และเป็นการสื่อสารกับลูกค้าแบบ Two-way Communication ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์นั่นเองครับ

ตัวอย่างการทำ CRM เช่น การจัด Workshop ให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์มากขึ้น

แถมได้รู้จักลูกค้าคนอื่น ๆ สร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ของการทำ

CRM ในด้านอื่น ๆ เช่น

1. สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และบริการ💪🏻

ให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถการบริการให้สูง

และมีคุณภาพกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านของเวลา และความน่าเชื่อถือ🤝🏻

ความสามารถในการตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ✅

2. การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า😊

เป็นการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยใช้การวิเคราะห์🔍ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื้อสินค้าหรือประวัติการเข้ารับการบริการต่าง ๆ ความชอบหรือความสนใจ และข้อมูลอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3. สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ของลูกค้าในระยะยาว💑

4. เพิ่มยอดขายในระยะยาว📈

จากการทั้งได้ลูกค้าเก่าให้เป็นฐานลูกค้าเก่าที่มีความมั่นคงในระยะยาว

และการที่ลูกค้าเก่ามีการแนะนำปากต่อปากไปสู่ลูกค้าใหม่👄➡👄 ถือเป็นการทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเดียว แต่ให้ลูกค้ากลุ่มนั้นช่วยหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ขยายตลาดเพิ่มให้

5. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ📈💰

การ Segmentation ลูกค้า ด้วยการทำ CRM เด็ดอย่างไร?

การ Segmentation ลูกค้า ด้วยการทำ CRM เด็ดอย่างไร?

“ต้องรู้จักก่อน ถึงจะรู้ใจ” การที่เราอยากจะรู้จักลูกค้าของเราก่อนอื่นเราต้องทำการแบ่งกลุ่มคนก่อน

เพื่อที่จะสามารถแยกได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนคือลูกค้ากลุ่มที่เราสนใจ🔍 และกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มที่เราไม่ได้จะสนใจทำการตลาดด้วย💔 เพื่ออะไร⁉ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาไปทำการตลาดกับคนที่เค้าไม่สนใจสินค้าเราอยู่แล้ว แถมเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ 💸

การทำ CRM เหมือนเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่แท้จริงของลูกค้าเลย ผ่านการทำระบบสมาชิก ระบบสะสมแต้ม ฯลฯ ทำให้เรารู้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบซื้ออะไร ชอบซื้อช่วงไหน แถมยังได้ข้อมูลทั้งชื่อ เบอร์โทร ซึ่งสามารถนำไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นการช่วยจัดการข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ได้มากขึ้น ทำให้ข้อมูลเป็นระบบ มีการเชื่อมโยง อีกทั้งยังสามารถนำฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้นี้มาใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มลูกค้าได้อีกด้วย🔍

Tips & Tricks: ลองนึกภาพดูว่า🤔 ถ้าเราไปคาเฟ่ที่ไหนสักที่ แล้วไม่นานพนักงานสามารถจำชื่อเราได้ จำเมนูที่เราชอบสั่งประจำได้ หรือมีการจัดโปรโมชั่นตรงกับเมนูที่เราชอบสั่งบ่อย ๆ แบบนี้เราไม่มีทางย้ายไปซื้อร้านอื่นแน่นอน❌ เพราะคนทุกคนก็ต้องการรู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญ นั่นหละ เราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์✅

ตัวอย่างการ Segmentation ด้วยการทำ CRM

ธุรกิจร้านอาหารจัดกิจกรรม ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก 3 รูปแบบ ได้แก่

1. กิจกรรมชิมอาหารเมนูพิเศษ🎉💎

2. กิจกรรมเข้าครัวทำเมนูเด็ดของร้าน🎉🔪

3. กิจกรรมร่วมรีวิวแบ่งประสบการณ์ได้ของรางวัล🎉🎁

และหากคนที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก ก็ต้องสมัครสมาชิกกับทางร้านก่อน จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เราได้อันดับแรกเลย นั่นก็คือ ข้อมูลของลูกค้าจากการสมัครสมาชิก เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว เราปล่อยทั้ง 3 กิจกรรม ไปในเวลาที่แตกต่างกัน เราก็จะมีข้อมูลของการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า หรือก็เป็นไปได้ว่าจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่มาร่วมกิจกรรม😓 ซึ่งคนกลุ่มนั้น อาจจะสนใจแต่ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม😢 หรืออาจไม่สนใจกิจกรรมตั้งแต่แรกเลยก็ได้ 😭

สิ่งสำคัญที่ลืมไปไม่ได้เลย‼ นั่นก็คือ การทำ CRM นั้น เป็นการทำที่ต้องใช้เวลาเนื่องจากเป็นการที่ต้องเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปแบ่งกลุ่มตลาดต่อไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดกิจกรรม🌟 รวบรวม และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคน🔍 จากนั้น เมื่อเราได้ข้อมูลของผู้บริโภคที่มากพอแล้ว เราจึงจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มากำหนด แบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจนได้✅ การ Segmentation ด้วยการทำ CRM นั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยปิดจุดบอดของปัญหาที่ว่าบางครั้งผู้บริโภคไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของตนเองคืออะไร เราจึงนำ CRM มาหาความต้องการจากพฤติกรรม และสามารถคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของเค้าได้

จะดีกว่าไหม หากเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้กิจการโดยการแบ่งกลุ่มตลาดด้วยระบบ CRM

Dayly ขอแนะนำ ระบบ CRM ด้วยแพลตฟอร์ม Loyalty ที่มีประสิทธิภาพของเรา ซึ่งสามารถช่วยเหลือร้านค้าของคุณให้ลูกค้ารักคุณ และ Loyalty Program ที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ด้วยข้อดีมากมายของ Dayly

Dayly ขอแนะนำ ระบบ CRM ด้วยแพลตฟอร์ม Loyalty ที่มีประสิทธิภาพของเรา ซึ่งสามารถช่วยเหลือร้านค้า
ของคุณให้ลูกค้ารักคุณ หลงคุณ ด้วยข้อดีมากมายของ Dayly
✅ เริ่มระบบทั้งหมดได้ภายใน 3 ชั่วโมง เพียงคุณมีมือถือ 1 เครื่อง
✅ ไม่ต้องลงทุน Hardware เพิ่มเติม
✅ มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและร้านค้า
✅ ทีมงานมีประสบการณ์ด้าน CRM และ Loyalty ถึง 8 ปี
✅ สามารถทดลองใช้ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด

หากสนใจระบบ CRM และ Loyalty Platform
สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือทดลองใช้งานระบบได้ฟรี ที่ http://bit.ly/2K8Q2uH
สามารถอ่านบทความอื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจคุณได้ที่นี่

หรือติดต่อสอบถาม
📞 : 02-030-0089
📱 LINE@ : http://nav.cx/55xpnio
Facebook: Dayly CRM & Loyalty Platform
⏰ : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *